fredag 19 januari 2018

Förståelse och stöttning

Förståelse i att vi inte vet vad andra har i sitt bagage, förståelse att våra förväntningar på andra inte alltid kan slå in.

Alla är olika, alla klarar inte samma som en själv, sen är det upp till var och en om man även vill bära andras bördor också.

Inse att man inte alltid kan hjälpa andra, istället kan man komma med råd och finnas där som stöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar